Dom samowystarczalny

W kierunku budownictwa autonomicznego

Dawniej domy samowystarczalne energetycznie określaliśmy mianem utopii. Dziś je budujemy, a cena uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw energii jest znacznie niższa niż mogłoby się wydawać. Czym jest dom samowystarczalny? Jak się go projektuje, buduje i w jaki sposób działa?

Domy samowystarczalne energetycznie co do zasady są niezależne od:

  • kanalizacji,
  • wodociągów,
  • przesyłu energii,
  • przesyłu ciepła.

Niezależność energetyczna wymaga zastosowania nowoczesnych technologii oraz precyzyjnie wyselekcjonowanych materiałów konstrukcyjnych i budowlanych. Jako firma wyspecjalizowana w projektowaniu tego typu obiektów zawsze rekomendujemy zastosowanie sprawdzonych materiałów, których wybór przekłada się na niski współczynnik przenikalności ciepła, trwałość konstrukcji i jej odporność na szkodliwy wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych, a także działanie czynników degradujących, takich jak bakterie, grzyby i pleśnie.

Dom samowystarczalny elektrycznie i energetycznie

Nowoczesne technologie pozwalają na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania nieruchomości i zapewnienia energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sprzętów AGD i RTV. To sprawia, że dom samowystarczalny elektrycznie przestał być utopią, a w uzyskanie autonomii w zakresie dostaw energii elektrycznej i grzewczej jest możliwe tu i teraz. W celu zapewnienia energii elektrycznej rekomendujemy wysokowydajne instalacje fotowoltaiczne wraz z możliwością magazynowania i przechowywania nadwyżek wygenerowanej energii. Jednocześnie w celu ograniczenia zapotrzebowania domu na ciepło proponujemy rozwiązania zaczerpnięte z technologii domów pasywnych, które wsparte nowoczesnymi urządzeniami grzejnymi mogą zapewniać ciepło bez korzystania z energii pierwotnej.

Co charakteryzuje domy samowystarczalne energetycznie?

Dom samowystarczalny produkuje ciepło i energię elektryczną na pokrycie własnych potrzeb. Dodatkowo nieruchomość jest niezależna od wodociągów czy kanalizacji. Dzięki temu nieruchomość może być wybudowana w dowolnym miejscu – w terenie niezurbanizowanym lub w miejscu całkowicie odciętym od cywilizacji.

Żeby dom samowystarczalny elektrycznie mógł się charakteryzować dodatnim bilansem energetycznym musi posiadać zdolność wytwarzania energii elektrycznej. Dlatego obok instalacji fotowoltaicznych domy samowystarczalne są dodatkowo wyposażane w systemy magazynowania energii, w których kumuluje się wyprodukowane nadwyżki. Dzięki temu energia wygenerowana w ciągu dnia może być wykorzystywana w nocy oraz w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na prąd.

Dom samowystarczalny: Cena autonomii i niezależności

Planujesz zainwestować w dom samowystarczalny. Cena autonomii i niezależności energetycznej jest znacznie niższa większość inwestorów się spodziewa. Jednocześnie w parze z wyższymi, w porównaniu z budownictwem tradycyjnym, kosztami budowy nieruchomości idą oszczędności generowane na każdym etapie eksploatacji budynku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii dom samowystarczalny elektrycznie i energetycznie jest niezależny do mediów dostarczanych z zewnątrz, jak również od zewnętrznych dostaw wody pitnej i odbioru ścieków. W praktyce to pozwala z jednej strony ograniczyć koszty eksploatacji nieruchomości do absolutnego minimum, z drugiej zaś zapewnić jej całkowitą autonomię. Dom samowystarczalny działa prawidłowo niezależnie od niesprzyjających warunków atmosferycznych, kryzysów ekonomicznych, politycznych czy gospodarczych.