EKOLOGIA

Uwaga: nie stosujemy ekościemy, czyli nie naginamy naszych rozwiązań i propozycji pod stosowane na wyrost pojęcia bio, ekologia itd., itd.

 

Oto lista naszych sukcesów:

 - Odnawialne źródła energii – OZE.

- Zerowa emisja CO2. Nie projektujemy również kominków. Spalanie drewna przysparza więcej CO2, niż spalanie węglowodorów.

- Przeciwdziałamy wylesianiu.  Ograniczamy użycie drewna do budowy. Konstrukcja dachów w projektowanych przez nas domach nie jest wykonana z drewna. Ramy okienne to aluminium. Nie ma zaprojektowanych kominków

- Zalecamy stosowanie cementu Vertua produkcji Cemex, który ograniczył emisję CO2 przy produkcji aż o 35%. Do tego zostały zastosowane bardzo nowoczesne technologie poprawiające jakość produktu.

- Blacha na dach i rynny z możliwością recyklingu lub zdania odpadów na złom. Jedyna taka blacha dachówkowa. Nasz wybór padł na Ruukki. Technologia GreenCoat opracowana przez SSAB to organiczna powłoka dachu.. Dodatkowo lepiej odbija promienie słoneczne i bardziej odporna na korozję.

- Oszczędność wody. Retencja wody i jej wykorzystanie do toalet i / lub podlewania ogrodu miast wykorzystywania czystej wody pitnej.

- Zastosowane ekologiczne i przyjazne rozwiązania dla mieszkańców projektowanych domów: czyste powietrze, czysta woda, oddychające ściany, komfortowe ogrzewanie i chłodzenie oraz nawilżanie powietrza

- Opracowanie specjalnego szkła zespolonego o bardzo dobrych parametrach zatrzymania ciepła wewnętrznego podczas sezonu grzewczego i doskonałym współczynniku odbicia promieniowania słonecznego latem.

- Zastosowanie odpowiednich materiałów i technologii budowlanych celem wyeliminowania mostków termicznych i zachowania bardzo wysokich współczynników zatrzymania ciepła.

 

 

Wyeliminowaliśmy LZO. Nasze domy zbudowane do stanu surowego deweloperskiego (stan zamknięty z wszystkimi instalacjami) nie są obarczone żadnymi LZO – bez silnie rakotwórczych i bardzo powszechnych formaldehydów, wpływających na rozchwianie hormonalne ftalanów i BPA.

 

Dodatkowo załączamy do dokumentacji listę zaleceń, jak wykończyć dom nie wprowadzając tych wielce szkodliwych substancji do wnętrz.