WYBÓR DZIAŁKI I PROJEKTU

DOMEK POD MIASTEM

Jeśli jeszcze nie jesteśmy posiadaczem własnej działki budowlanej upewnijmy się, czy wymarzony domek pod miastem jest dla nas najlepszym rozwiązaniem.

W poniższej tabeli przedstawiamy argumenty za i przeciw takiemu rozwiązaniu i to w kontekście naszych projektów domów całkowicie neutralnych i autonomicznych.

 

pozytywy

negatywy

Możliwość kreacji ciekawej architektury w przyjaznym otoczeniu

Kryzys urbanistyki i zanik racjonalnej oraz nakierowanej na estetykę gospodarki przestrzennej

-

Oddzielenie od podstawowych miejsc, takich jak praca, dom, szkoła i sklepy

-

Upośledzenie kontaktów społecznych zwłaszcza dzieci i nastolatków uzależnionych od podwożenia przez rodziców

-

Długie dojazdy do miejsc pracy i szkół – czas i emisja spalin 

 

Większa odległość od centrum i utrudnione dostawy kurierskie, jedzenie z dowozem

-

Wąskie drogi i częsty brak chodników w strefach podmiejskich stanowi niebezpieczeństwo dla pieszych i eliminuje spacery

Wraz z zakupem gruntu i budową domu możemy znacznie powiększyć powierzchnię użytkową w tej samej cenie

Ogromny deficyt mieszkań (ponad 600 tys.) i jednocześnie ich wysoki koszt powoduje zakup małych powierzchni

Budowa domu samowystarczalnego nie generuje stałych kosztów utrzymania – nie płacimy czynszu, wysokich rachunków za prąd i ogrzewanie

-

Budowa domu typu forteca klimatyczna nie naraża nas na obcowanie z trującymi substancjami, mamy czyste powietrze i czystą wodę

-

Sprzedaż domu samowystarczalnego o ciekawej i ponadczasowej architekturze jest równie łatwa, jak sprzedaż mieszkania w dobrej lokalizacji

-

Generowanie przyjaznej temperatury poprzez uzyskanie max. dużej przestrzeni zielonej – brak wysp gorąca w betonowym centrum

-

-

Zwiększenie wpływu na środowisko przez nowe zabudowania i infrastrukturę

Konieczność nasadzeń rodzimych gatunków

Fragmentacja i degradacja siedlisk organizmów. Dodatkowo często wprowadzanie obcych gatunków roślin do przydomowych ogródków

Badania jednoznacznie wskazują, że obecność natury w życiu człowieka ma pozytywny wpływ na jego zdrowie psychiczne oraz ogólny dobrostan

-

Budynki odpowiadają za około 38% emisji CO2 w Polsce. Budynki Fortecy klimatycznej są zeroemisyjne

-

-

Młode pary wyprowadzając się na tereny podmiejskie zrywają częstość kontaktów z rodziną

-

Jeśli cenimy sobie uroki wielkomiejskości – kluby, imprezy, wydarzenia kulturalne – czeka nas każdorazowy dojazd lub koszty taksówki

 

 

Po rozważeniu wszystkich pozytywów i negatywów wyprowadzenia się na tereny podmiejskie, należy podjąć decyzję związaną z organizacją czasu własnego na wiele następnych lat.

Jeśli nie jesteśmy zmuszeni do stałego dojeżdżania do pracy i dowożenia pociech, spokojnie można wybrać zakup dużej działki z piękną zielenią i w większej odległości od centrum.

Jeśli jednak prowadzimy typowe życie mieszczucha z pełnią praw do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, stołowania się w restauracjach, pracą w centrum i dodatkowym dowożeniem dzieci do szkół i na zajęcia pozalekcyjne należy rozważyć zakup mieszkania lub droższą działkę położną w bezpośredniej bliskości centrum. Zwróćmy też uwagę, zwłaszcza w dużych miastach na lokalizację z najłatwiejszym dostępem do centrum czyli maksymalną eliminacją korków w na drogach dojazdowych.

 

JAKĄ DZIAŁKĘ KUPIĆ

Tekst poniższy adresujemy do naszych potencjalnych Klientów, którzy jeszcze nie są posiadaczami własnego gruntu.

W Polsce w dalszym ciągu powszechny jest trend suburbanizacji, czyli rozlewania się miast na obrzeża i wyludniania centrum. Odpowiedzialne są za ten stan rzeczy;

- zaniedbania w planowaniu przestrzennym i korzystania z usług architektów, zaś w minimalnym stopniu urbanistów

- coraz częstszej betonozy i dehumanizacji oraz zaniedbania jakości istniejących budynków

- dużego niedoboru mieszkań oraz ich wysokich cen

- mitu sielskości domku pod miastem

 

W takich warunkach trudno się dziwić, iż wiele osób decyduje się na zakup działki i budowę własnego domu. W tekście „Domek pod miastem” zwracamy uwagę na lokalizację działki i dopasowanie tego wyboru do własnych potrzeb. Dodatkowym problem są gabaryty i kształt działki.

 

Każdy kupujący lub poszukujący gruntu budowlanego spotkał się z problemem długich i wąskich działek, czyli „urbanizacji łanowej”. Kształt polskich gruntów wydzielonych wynika z zaszłości historycznej, czyli długich poletek rolnych z dostępem do drogi. Takie tereny odrolnione stały się powszechnymi działkami budowlanymi. Są zawsze dłuższe, niż szersze. Czasem jednak przybierają absurdalne proporcje. Ten sam problem występował w miastach. Na przykład szybko tworząca się Łódź ma długie, kolejne podwórka za fasadą.

Bardzo uważnie proszę o analizę foremności działki biorąc pod uwagę wymagania prawne przy zabudowie, czyli 3m od granicy przy braku jakichkolwiek otworów (drzwi, okna) i 4m przy ścianach z otworami. Średnio zatem jest to 7m bez możliwości zabudowy na całej szerokości działki.

Drugą kwestią jest wielkość terenu pod zabudowę. Typowe polskie działki budowlane nie przekraczają 1000mkw. I w takim przypadku nasz mit o sielskości upada. Proszę odliczyć przestrzeń po bokach, od frontu z podjazdem 6m i wstawić bryłę o pow. 180mkw, czyli 150mkw domu i 30mkw garażu. Pozostaje na teren zielony z tarasem około 550mkw. Dużo i mało zarazem, ale na pewno nie sielsko. Należy mieć to na uwadze dokonując wyboru działki.

 

Priorytetem będzie selekcja lokalizacji względem najszybszego dojazdu i czystości powietrza  - w Polsce główne wiatry mają kierunek północno-zachodni. Zatem najlepszym wyborem będzie umiejscowienie  działki od strony nawiewnej, aby nie żyć w przywiewanym z miasta smogu. W następnej kolejności szukamy terenu o odpowiednich proporcjach i wielkości. Ważne są również Warunki Zabudowy lub wyjątkowo Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Na koniec konieczna jest weryfikacja geotechniczna, czyli badania wodno-gruntowe, sąsiedztwo, jakość dojazdu i widok pozbawiony ciągnących się napowietrznych sieci energetycznych.

W przypadku projektów Fortecy klimatycznej nie ma znaczenia, czy wybrana działka ma dostęp do wodociągu i kanalizacji, gdyż i tak zalecamy wykopanie własnej studni, a rekomendowana przez nas bio-oczyszczalnia nie jest problematyczna.

 

DOBÓR PROJEKTU DO DZIAŁKI.

Wybierając konkretny projekt należy zweryfikować możliwości jego umieszczenia na działce zachowując rygor prawnych ograniczeń:  3m od granicy w przypadku ścian bez otworów i 4m w przypadku ścian z otworami. Podjazd i przestrzeń od ulicy powinna wynosić 6m.

Proszę koniecznie zweryfikować zapisy Warunków Zabudowy lub wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie dopuszczalnej wysokości budynku do kalenicy, ilości kondygnacji, rodzaju dachu.

Dopiero dopasowanie do wszystkich powyższych warunków gwarantuje wybór spełniający warunki. Jakość architektoniczna to już własne preferencje.