SŁOWNICZEK POJĘĆ

Forteca klimatyczna.  Jak nazwać dom, który jest w swym założeniu samowystarczalny i bezpieczny, a także ekologiczny i niskoenergetyczny. Żadne z powszechnie stosowanych, zdefiniowanych pojęć nie ma właściwej pojemności. Stworzyliśmy zatem nowe. 

Dom autonomiczny – niezależny od mediów. Nasze projekty oparte są o własne źródło prądu w postaci fotowoltaiki z magazynem energii, ciepło i chłód Ziemi, wodę z własnej studni, ewentualną nowoczesną, bezobsługową bio-oczyszczalnię, wodę szarą do toalet z deszczówki. 

Dom naturalny – budowany z naturalnych materiałów takich jak kamień, drewno, ziemia, glina, słoma.

Dom organiczny – definiuje go forma zbliżona do form naturalnych – obłości, brak powtarzalności, kolory Ziemi.

Dom ekologiczny  już na etapie projektu uwzględnia lokalne uwarunkowania. Jego budowa i gotowy produkt obniża negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wykorzystuje przyjazne dla natury materiały.

Współczynnik Ep – określenie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, czyli ilość energii nieodnawialnej, jaką budynek może pozyskiwać z nieodnawialnych surowców energetycznych (piece na  węgiel, gaz czy olej opałowy). Współczynnik ten oblicza się biorąc pod uwagę iloczyn energii finalnej i czynnika wi, który jest stały dla wariantów uzyskiwania ciepła np. gaz, olej opałowy i węgiel to wi=1,1, energia sieciowa w produkcji ciepła wi=0,8, energia z paneli PV, to wi =0,00 oraz ciepło z pomp geotermalnych wi=0,00.

Współczynnik U – wskaźnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane. W obecnych WT 2021 mamy szereg norm wskaźnika U dla różnych elementów domu – ścian (0,20 W/m²K), okien (0,90 W/m²K), okien dachowych (1,1 W/m²K), drzwi (1,3 W/m²K), podłóg na gruncie (0,30 W/m²K),  dachów i stropodachów (0,15 W/m²K)

WT 2021 – nowelizacja warunków technicznych, jakie muszą spełnić budynki projektowane w roku 2021. Obecne WT ustalają warunki współczynnika Ep  < 70 kWh/(m² • rok)

Dom energooszczędny -  zapotrzebowanie energetyczne (Ep) od 30 do 60 kWh(m2·rok), czyli współczynnik Ep poniżej dopuszczalnej normy WT 2021 i jednocześnie również w większości przypadków niższy współczynnik U.

Dom pasywny  to nie jest zastępcze określenie domu energooszczędnego. To bardzo konkretne normy współczynników Ep i U opracowane przez Instytut w Darmstadt. Ep  w tym przypadku to  15 kWh(m2·rok). W takim domu musimy się liczyć ze zminimalizowaną ilością metrów ścian, podłogi na gruncie i dachu oraz ukierunkowanie główną strefą dzienną na południe. Jednak idealna szczelność domu pasywnego to wręcz konieczny termos. I szczegółowe U  dla ścian (0,15 W/m²K), okien (0,80 W/m²K) przy współczynniku przepuszczalności energii słonecznej ≥ 50–60%, sprawność rekuperatora przy poborze energii elektrycznej ≥ 95%

Forteca klimatyczna  - współczynnik Ep = 0 na poziomie domu pasywnego, wszystkie współczynniki U na poziomie domu pasywnego/energooszczędnego, sprawność rekuperatora na poziomie domu energooszczędnego. Ogólnie charakterystyka energetyczna typu domów niskoenergetycznych.

OZE  czyli odnawialne źródła energii – nie powodujące nieodwracalnych deficytów w środowisku naturalnym. Takimi źródłami energii są: promieniowanie słoneczne (panele PV, kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody), woda (elektrownie wodne), wiatr (elektrownie wiatrowe), ciepło z wnętrza Ziemi (pompy gruntowe), biomasa, biogaz, biopaliwa.

LZO  to lotne związki organiczne  szkodliwe dla środowiska i ludzi pochodzące z konkretnych produktów. Lotne w tym wypadku oznacza łatwość przechodzenia w stan gazowy czyli np. z niewłaściwych farb i lakierów mogą się we wnętrzach domów uwalniać przez kilka lat.