Dom pasywny

Dlaczego warto wybrać akurat ten projekt?

Pasywny dom jest rodzajem nowoczesnego obiektu jednorodzinnego, który pozwala na wypracowanie daleko idących oszczędności podczas eksploatacji budynku. To sprawia, że domy pasywne cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów poszukujących projektów nieruchomości komfortowych, a zarazem tanich w eksploatacji. Czym dokładnie jest dom pasywny i dlaczego warto zainwestować w jego budowę?

Pasywny dom: Co to jest?

Zgodnie z definicją dom pasywny jest obiektem, który dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technologicznych cechuje się zminimalizowanym zapotrzebowaniem na energię. Wynosi ono standardowo poniżej 15kWh (m²/rok). Dla porównania w przypadku standardowych domów zapotrzebowanie to wynosi nawet 120 kWh/(m²/rok). 

Powyższe wyliczenia dotyczą zapotrzebowania na energię pierwotną niezbędną do:

  • ogrzania nieruchomości,
  • działania urządzeń domowych,
  • przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Projekt domu pasywnego dodatkowo przewiduje odzysk maksymalnej ilości energii pochodzącej z natury, m.in. z promieniowania słonecznego. Wykorzystanie OZE w połączeniu z technologiami budowy domów pasywnych pozwala uzyskać bardzo wysoki poziom pożądanych parametrów i tym samym, ograniczyć zależność energetyczną nieruchomości do absolutnego minimum.

Czym charakteryzują się domy pasywne?

Budownictwo pasywne to nie tylko technologie. To także układ pomieszczeń, który jest zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić osiągnięcie pasywnych zysków solarnych, a więc ogrzewanie dziennych pomieszczeń światłem słonecznym. W tym celu wszystkie dzienne pomieszczenia są zorientowane na południe. Aby zwiększyć zyski solarne w budownictwie pasywnym stosuje się przeszklenia o znacznej powierzchni. Jednocześnie na ścianie północnej nie ma żadnych okien lub znajdują się tam tylko niewielkie, niezbędne świetliki o wysokiej szczelności. Po tej stronie domu znajdują się przede wszystkim pomieszczenia gospodarcze. Niektóre projekty uwzględniają położenie od północy sypialni.

Dom pasywny a energooszczędny: Czym się różnią?

Inwestorzy bardzo często używają określeń dom pasywny i dom energooszczędny zamiennie. Warto pamiętać, że nie są to terminy tożsame, a konstrukcje różnią się od siebie. Pod względem samej architektury w prawdzie różnice są niewielkie, jednak pod względem indywidualnego zapotrzebowania energetycznego bardzo wyraźne. Zanim jednak skoncentrujemy się na tym, co odróżnia domy pasywne od energooszczędnych pochylmy się nad punktami wspólnymi.

Obie konstrukcje charakteryzują się prostą, foremną bryłą pozbawioną ozdobników architektonicznych. Obie konstrukcje mogą być budowane z wykorzystaniem tych samych technologii. Różnica, jak już wspomnieliśmy, polega na indywidualnym zapotrzebowaniu energetycznym nieruchomości. Dotyczy ono zapotrzebowania na energię pierwotną, a więc nieodnawialną. W przypadku domów pasywnych zapotrzebowanie to nie przekracza 15 kWh (m²/rok), podczas gdy wy przypadku domów energooszczędnych może wynosić nawet 40 kWh (m²/rok).