FORTECA KLIMATYCZNA - PROFESJONALNA BUDOWA

Projektując domy pełne nowoczesnych rozwiązań i technologii wiedzieliśmy, iż nieodzownym elementem jest ich profesjonalna realizacja. Takich domów nie buduje się systemem gospodarczym.

 

Gwarantem są certyfikowane ekipy producentów: bloczków betonowych i płyt dachowych, zaawansowanej wentylacji, systemów grzewczych z pasywnym chłodzeniem i stolarki z nietypowym szkleniem, dachów z rynną ukrytą itd.

 

Drugim ważnym elementem budowy było obniżenie kosztów poprzez wyeliminowanie płatności 23% VAT za materiały budowlane, które to koszty przejmują ekipy wykonawcze.

 

Równie znaczącym aspektem był dla nas komfort Klientów, aby budowa domu nie wiązała się z gigantycznym obciążeniem problemami technicznymi i zawyżonym pierwotnym budżetem.

 

Dlatego też przekazujemy Państwu możliwość realizacji całego procesu inwestycji od etapu przygotowawczego, poprzez budowę, do końcowego odbioru za pośrednictwem project managera budowy. Ktoś powie, że to dodatkowy koszt. ….Ależ tak i to około 50.000 netto. Tylko to 50.000 nie będzie w efekcie dodatkowym kosztem, gdyż project manager również negocjuje koszty z wykonawcami, nie dopuści do źle, czyli bardzo kosztownie zaprojektowanych rozwiązań adaptacyjnych takich jak prace ziemne.

 

W efekcie nie tylko ta kwota podczas budowy zostanie zrekompensowana, ale zaoszczędzone i inne środki, a przede wszystkim dokładnie ustalony budżet początkowy i harmonogram prac, który dzięki profesjonalnemu wsparciu stanie się rzeczywistym.

 

Przekazujemy kontakt do firmy Investyka, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu i branżowemu przygotowaniu poprowadzi Państwa budowę wybranego projektu Fortecy Klimatycznej.

 

My nie pośredniczymy ani nie czerpiemy korzyści finansowych. Dla nas profitem jest zaopiekowany Klient na każdym etapie przedsięwzięcia, jakim jest budowa nowoczesnego siedliska.

 

Zakres działań projekt managera budowy i kontakt do firmy INVESTYKA:

- formalności przedprojektowe (zagadnienia geologii i geodezji)

- weryfikacja adaptacji projektu do warunków miejscowych lub wykonanie takiego projektu

- czynności urzędowe, przede wszystkim uzyskanie pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia)

- organizacja wykonawców i harmonogramu działań, formalności umowne korzystne dla Klienta, negocjacje kosztów

-  pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – kontrola harmonogramów,  odbiory etapów budowy i zwłaszcza prac ulegających zakryciu

- doradztwo techniczne w sprawie ewentualnych sporów z wykonawcami

- organizacja zaplecza budowy i mediów na cele budowy

- formalności dotyczące zakończenia budowy.

 

 

Andrzej Karpiński
Prezes Zarządu

INVESTYKA Sp. z o.o.
tel. +48 511 153 149
e-mail: andrzej.karpinski@investyka.pl
www.investyka.pl