FORTECA KLIMATYCZNA - NOWA KATEGORIA DOMÓW

Forteca klimatyczna. Żadne z powszechnie stosowanych, zdefiniowanych pojęć charakterystyki nowoczesnych domów nie ma właściwej pojemności.

 

Stworzyliśmy zatem nowe. Nasze domy są zerokosztowe i samowystarczalne. Całkowicie autonomiczne, czyli niezależne od mediów. Spełniają wszystkie wymogi poszanowania środowiska naturalnego. Domy Fortecy klimatycznej są przygotowane na zmiany klimatyczne – wichury, ulewy, susze, upały. Są też wysoce bezpieczne - odporne na włamania i zdrowe dla użytkowników – zdrowa woda, czyste i nawilżone powietrze, całkowicie wyeliminowane substancje toksyczne i LZO.

 

Oto, co stanowi o wyjątkowości naszych projektów i szczegółowych dokumentacji: