FORTECA KLIMATYCZNA - NOWA KATEGORIA DOMÓW

Forteca klimatyczna. Żadne z powszechnie stosowanych, zdefiniowanych pojęć charakterystyki nowoczesnych domów nie ma właściwej pojemności.

 

Stworzyliśmy zatem nowe. Nasze domy są zerokosztowe i samowystarczalne. Całkowicie autonomiczne, czyli niezależne od mediów. Spełniają wszystkie wymogi poszanowania środowiska naturalnego. Domy Fortecy klimatycznej są przygotowane na zmiany klimatyczne – wichury, ulewy, susze, upały. Są też wysoce bezpieczne - odporne na włamania i zdrowe dla użytkowników – zdrowa woda, czyste i nawilżone powietrze, całkowicie wyeliminowane substancje toksyczne i LZO.

 

Oto, co stanowi o wyjątkowości naszych projektów i szczegółowych dokumentacji:

 • WODA - niezależność i zdrowie domowników

  Niezależność w zakresie wody to obowiązkowa studnia (zawsze, nawet w przypadku jednoczesnego podłączenia do sieci wodociągowej) i retencja wody opadowej. W dokumentacji również opracowaliśmy wszystkie szczegóły korzystania we własnym domu ...

 • ENERGIA - niezależnosć i ekologia

  Niezależność energetyczną uzyskujemy poprzez instalację fotowoltaiczną z odpowiednimi komponentami. Jej sprawność jest uzależniona od mocy wykorzystywanych w siedlisku urządzeń, głównie grzejnych oraz systemu budowy domu opartego na parametrach pasywności.

 • CIEPŁO - niezależność i ekologia

  Według zapowiedzi Komisji Europejskiej  zakaz stosowania kotłów na paliwa kopalne, czyli węglowych, olejowych, ale także kotłów gazowych miałby obowiązywać od 2027 (najpóźniej od 2029) dla nowych budynków, a od 2030 dla modernizowanych.

 • CHŁÓD - niezależność, zdrowie mieszkańców i ekologia

  To ważny element wyposażenia budynków przy coraz częściej nawiedzających nas falach nieznośnych upałów. Zaprojektowaliśmy następujące rozwiązania, które znajdują się w dokumentacji wraz z doborem produktów.

 • POWIETRZE - zdrowie użytkowników i energooszczędność

  Powietrze we wnętrzach ma być wolne od zanieczyszczeń smogu. Nasz zestaw uzyskiwania wymiany powietrza we wnętrzach wraz z jego oczyszczaniem został zaprojektowany z uwzględnieniem następujących elementów i produktów...

 • ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU

  Zastosowaliśmy produkty i technologie nadające pasywności w zakresie ucieczki ciepła z domu – zarówno w ścianach, podłożu jak i poprzez dach. Wyeliminowaliśmy mostki termiczne. Uzgodniliśmy ciepły montaż stolarki. Zaprojektowaliśmy specjalny zestaw szyb.

 • BEZPIECZEŃSTWO użytkowników

  Dla nas to pojęcie nie dotyczy li tylko ochrony przed włamaniem. Bezpieczny dom ma za zadanie eliminować skutki gwałtownych zjawisk pogodowych, niepokojów społecznych wywołanych problemami gospodarczymi, jako efekt zmian klimatycznych ...

 • EKOLOGIA

  Nie stosujemy ekościemy, czyli nie naginamy naszych rozwiązań i propozycji pod stosowane na wyrost pojęcia bio, ekologia itd. załączamy do dokumentacji listę zaleceń, jak wykończyć dom nie wprowadzając tych wielce szkodliwych substancji do wnętrz.

 • ARCHITEKTURA - komfort naszych Klientów

  We wszystkich zaproponowanych projektach od strony ulicy planowany jest wjazd do garażu i wejście główne. Okna od ulicy i jednej strony domu są ograniczone do minimum. Pełne otwarcie na zieleń programowane jest tylko z dwu stron.