WODA - niezależność i zdrowie domowników

Niezależność w zakresie wody to obowiązkowa studnia (zawsze, nawet w przypadku jednoczesnego podłączenia do sieci wodociągowej) i retencja wody opadowej. W dokumentacji również opracowaliśmy wszystkie szczegóły korzystania we własnym domu ze zdrowej, oczyszczonej i sterylizowanej wody również bez BPA.

 

W naszej dokumentacji każdego z domów znajdziecie Państwo indywidualnie zaprojektowane dodatkowe rozwiązania w zakresie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej:

- wielkość i dobór podziemnych zbiorników na deszczówkę wraz z pompą, która w przeciwieństwie do powszechnie zalecanych spełni swą rolę i taką wodą będziemy mogli podlewać ogród nawet w systemie automatycznym (rekomendowany produkt) oraz w okresie jesienno-zimowym wykorzystać deszczówkę do wszystkich toalet (dualny obieg szarej wody przełączany za pomocą specjalnej centrali zaprojektowanej w pomieszczeniu technicznym), a to ok. 30% zużywanej czystej, pitnej wody

- wielkość i dobór bio-oczyszczalni, która nie wymaga obsługi, opróżniana zaledwie raz w roku i co najważniejsze w procesie końcowym otrzymujemy wodę oczyszczoną w 95% z osadów i sterylizowaną z bakterii kałowych

- dobrane odpowiednie filtry do studni głębinowych oraz uzdatniacze wody zarówno w przypadku wody z własnej studni, jak i z wodociągu (nie są to filtry kuchenne) oraz sterylizator

- zaprojektowane produkty systemu wodno - kanalizacyjnego – rozwiązania mieszane – miedź i plastik

- budowę studni i system doprowadzenia wody do budynku