KONTAKT

Podmiotem odpowiedzialnym za przedstawiony koncept projektów domów autonomicznych jest:

Studio Wektor sp.j. E. Leszczyńska, J. Nowakowska

91-230 Łódź, Kujawska 2;  NIP 726 10 00 095;  KRS 0000088705


Kontakt w godzinach 9:00 – 16:00:

tel 42 652 85 58

tel. 695-193-407


mail:  forteca@studiowektor.com.pl


W zakresie ustaleń fakturowych i administracyjnych: administracja@studiowektor.com.pl

Formularz kontaktowy