Zmiany w projekcie

Gotowy projekt domu wymaga adaptacji, którą wykonuje architekt z uprawnieniami projektowymi wybrany przez Klienta. Do jego obowiązków należy:

- weryfikacja zgodności projektu z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni (MPZP) lub Warunkami Zabudowy (WZ) i ewentualne dostosowanie:

- przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, czyli: lokalizację projektowanego domu na działce; tereny utwardzone, tj. dojścia i dojazdy; elementy małej architektury; tereny zielone ; stanowiska postojowe; usytuowanie śmietnika; usytuowanie ewentualnej oczyszczalni;  usytuowanie ewentualnej studni i zbiornika na wody opadowe; WLZ energetyczną, czyli Wewnętrzną Linię Zasilającą; na podstawie wykonanych badań geologicznych adaptacja projektu fundamentów, uwzględniając przy tym lokalne warunki gruntowo-wodne; wykonanie analizy obszaru oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie; przygotowanie informacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia na budowie)


W skład otrzymanej od nas dokumentacji projektowej wchodzi:

projekt architektoniczno-budowlany – 3 kpl

projekt techniczny – 3 kpl

bezpłatna zgoda na zmiany

uprawnienia architektów i branżystów

charakterystyka energetyczna (dla projektów domów)

 

Studio Wektor upoważnia uprawnionych projektantów do dokonywania zmian w projekcie bez dodatkowej zgody autora, na ich odpowiedzialność, pod warunkiem dostosowania do obowiązujących przepisów, zachowania zasad konstrukcji, prawidłowości rozwiązań technicznych, ochrony cieplnej budynku oraz prawidłowej kompozycji elewacji i estetyki budynku – następujących zmian w projekcie:

Zmienić przeznaczenie i nazwę obiektu.

Zmienić funkcję pomieszczeń.

Zastosować inne materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe.

Zmienić usytuowanie ścian wewnętrznych (konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych), a także otworów drzwiowych wewnątrz budynku.

Zlikwidować, doprojektować lub zmienić usytuowanie kominów  wentylacyjnych

Zmienić wymiary fundamentów, które wynikają z dostosowania do warunków geologicznych

Wykonać podpiwniczenie całości lub części budynku.

Zmienić usytuowanie i geometrię schodów wewnętrznych (jeśli występują).

Zmienić przekrój filarów zewnętrznych i wewnętrznych (jeśli występują).

Wprowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji (przesunąć, zlikwidować lub doprojektować dodatkowe) oraz zmienić wymiary i podziały okien, drzwi i bram garażowych (jeśli występują) oraz zmienić rodzaj materiału

Zlikwidować lub doprojektować dodatkowe wejścia do budynku.

Zlikwidować, dodać lub przeprojektować okna połaciowe, wyłazy dachowe, itp. (jeśli występują).

Zastosować pustaki szklane (luksfery).

Przeprojektować konstrukcję dachu, jeśli nie prowadzi to do osłabienia jego wytrzymałości

Zmienić technologię wykonania stropów, o ile nie obniży to ich parametrów technicznych

Zlikwidować, dodać lub przeprojektować (m.in. zwiększyć albo zmniejszyć) garaż.

Zlikwidować lub doprojektować dodatkowe elementy zewnętrzne takie jak: ogrody zimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia tarasów.

Zmienić kolorystykę elewacji i dachu.

Przeprojektować instalacje: elektryczne, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną oraz grzewczą (m.in. dostosować do innego źródła energii).

 

Dokonywane zmiany należy nanieść na oryginale projektu gotowego w widoczny sposób, trwałą techniką graficzną lub wykonać rysunki zamienne.

Zgoda wydawana jest bezpłatnie, jest dołączana do zakupionego projektu.

 

UWAGA

  1. Bardzo dokładnie zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki technologii, niskiego Ep i uzyskania maksymalnej autonomii projekty, po wielu adaptacjach zatracą sens gotowego projektu domu autonomicznego. Nasze projekty były dodatkowo weryfikowane przez producentów systemów w celu wykluczenia błędów. Dlatego przed zakupem należy upewnić się, czy architektura, estetyka, funkcja, zgodność z miejscowymi planami i wielkość działki pokrywają się z wymaganiami Klienta, aby ograniczyć do minimum wszelkie zmiany. Proszę również pamiętać, iż adaptacje projektu wymagają dodatkowych odpłatnych działań uprawnionych projektantów.
  2. Projekt zagospodarowania instalacji sanitarnych, które ma wykonać architekt adaptujący projekt jest w przypadku naszych propozycji niełatwym zadaniem i wymaga bardzo dobrej branżowej znajomości przepisów i zaprojektowanych systemów, dlatego polecamy współpracę w tym zakresie z konkretną pracownią projektową – szczegóły w Projekt instalacji sanitarnej zewnętrznej.