THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

Zwroty

1. Studio Wektor dostarcza dokumentację w formie treści cyfrowych przesłanych za pomocą aplikacji WeTransfer na adres mailowy podany w zamówieniu.

 

2. W przypadku przekazania konsumentowi treści cyfrowych za jego zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta nie ma możliwości odstąpienia od umowy (BRAK ZWROTÓW). Dlatego prosimy o uważny zakup wybranego projektu.

 

3. Zaproponowaliśmy dodatkową, odpłatną usługę weryfikacji przydatności projektu do założeń miejscowych – szczegóły w zakładce „PROFESJONALNE WSPARCIE - WERYFIKACJA PROJEKTU” dostępnej w dolnej belce strony głównej (https://fortecaklimatyczna.pl/profesjonalne-wsparcie-weryfikacja-projektu.html). Taka weryfikacja wykonana przez architekta wykluczy brak przydatności wybranego projektu do konkretnych uwarunkowań i pozwoli dokonać zakupu użytecznej dokumentacji.

 

4. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy weryfikacji projektu po rozpoczęciu wykonywania usługi, jest zobligowany do uiszczenia zapłaty za usługę wykonaną do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zaznaczamy, że zgodnie z art 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta kupujący traci prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę weryfikacji projektu.

 

5. Kupujący ma możliwość nieodpłatnego zamówienia odwzorowania treści cyfrowych w formie papierowej w ilości 3 (trzech) kompletów, które zostaną dostarczone w ciągu 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty za treści cyfrowe.

 

6. Szczegóły wzajemnych relacji kupującego i sprzedającego opisane są w regulaminie znajdującym się na nasze stronie: https://fortecaklimatyczna.pl/regulamin.html