ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU

Zastosowaliśmy produkty i technologie nadające pasywności w zakresie ucieczki ciepła z domu – zarówno w ścianach, podłożu jak i poprzez dach. Wyeliminowaliśmy mostki termiczne. Uzgodniliśmy ciepły montaż stolarki. Zaprojektowaliśmy specjalny zestaw szyb.

 

Mury w naszych domach muszą oddychać – nie stosujemy docieplenia ze styropianu a ni żadnego innego rodzaju docieplenia. Ściany zewnętrze jednowarstwowe, ale o współczynniku u = 0,15