THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

Uzdatnianie wody

Proces oczyszczenia wody z nadmiaru zbędnych substancji i bakterii jest koniecznym niezależnie od źródła wody w naszym domu. Zarówno z sieci wodociągowej, jak i z własnej studni głębinowej woda wymaga uzdatnienia.

INFORMATORIUM

Oto skrócona lista substancji nieorganicznych i organicznych oraz bakterii, które należy wyeliminować:

- nadmiar żelaza i manganu zwłaszcza z wód głębinowych (studnia)

- siarkowodór, siarczany i azotany

- pestycydy i herbicydy (głównie w wodzie studziennej)

- chlor i pochodne (woda wodociągowa)

- promieniowce – drobnoustroje odpowiedzialne za stęchły zapach i smak wody

- bakterie żelazowe gł.  Galionella, Leptrothrix odpowiedzialne za powstawanie osadów

- bakterie manganowe

- bakterie siarkowe odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach siarkowodoru

- twardość stała (niewęglanowa) spowodowana rozpuszczonymi chlorkami i siarczanami. Odpowiada za odkładający się kamień w rurach. Trudna do usunięcia w łazience i urządzeniach kuchennych np. w czajniku. Bardzo niekorzystna dla skóry i naszego organizmu.

- eliminacja BPA (Bisfenol A - zaburza gospodarkę hormonalną, sprzyja otyłości, zagraża płodności mężczyzn i kobietom w ciąży). Dlatego doradzamy  eliminację rur plastikowych doprowadzających wodę na rzecz instalacji miedzianej w domu i stali nierdzewnej ze studni głębinowej.

We wszystkich naszych projektach branżowych przewidziane jest zastosowanie całego systemu uzdatniania wody.

Bardzo długo poszukiwaliśmy i analizowaliśmy dostępne produkty, aby znaleźć te najwłaściwsze:

- max. bezobsługowe, gdyż znakomita większość uzdatniaczy opiera się na wielu wymiennych filtrach i dosypywaniu wielu substancji, co wymaga stałej kontroli – wyeliminowaliśmy wszystkie poza jedyną koniecznością dokładania specjalnych kostek eliminujących twardość stałą. Szczególne ważny jest poziom zmiękczania wody przy instalacji miedzianej. Zbyt miękka woda powoduje reakcję z miedzią, toksyczną dla człowieka. W opisie dokumentacji wskazujemy, jaki poziom ustawienia zmiękczania jest wskazany.

- ograniczenie ilości urządzeń  - łączone uzdatnianie typu kilka w jednym

- odpowiednia sterylizacja wody, czyli pozbawienie wszystkich drobnoustrojów

Szczegóły i rekomendacja konkretnych urządzeń w dokumentacji.