Jakie są odnawialne źródła energii (OZE)?

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz potrzeby drastycznego ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, odnawialne źródła energii (OZE) stają się coraz bardziej popularne. Są one kluczem do zrównoważonego rozwoju i przyszłości opartej na czystej energii, a zarazem sposobem na obniżenie kosztów eksploatacji nieruchomości, a nawet uzyskanie niezależności energetycznej we własnym domu. Ale czym dokładnie są OZE i jakie formy energii odnawialnej możemy wykorzystywać?

 

Czym są OZE?

Ustawa z 20 lutego 2015 r. definiuje OZE jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”.

Tak definiowane OZE obejmują energię czerpaną z naturalnych procesów, które są nieustannie odnawiane, a więc niewyczerpywalne w skali ludzkiego życia. Odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w ochronie środowiska i walce z globalnym ociepleniem. Są także podstawą niezależności energetycznej całych państw, jak i indywidualnych gospodarstw domowych.

 

Najpopularniejsze źródła OZE

Do najbardziej popularnych źródeł energii odnawialnej zalicza się obecnie energetykę:

  • solarną,
  • wiatrową,
  • wodną,
  • geotermalna,
  • pochodzącą z biomasy.

 

Energetyka solarna

Fotowoltaika to technologia pozwalająca na przekształcanie energii słonecznej w energię elektryczną za pomocą specjalnych urządzeń zwanych ogniwami fotowoltaicznymi. Systemy fotowoltaiczne wymagają minimalnej konserwacji i mają długą żywotność, co przyczynia się do wysokiej opłacalności wykorzystywania energii płynącej ze słońca do zasilania urządzeń elektrycznych, a nawet systemów grzewczych w domach.

 

Energetyka wiatrowa

Turbin wiatrowa to urządzenie, które przekształca energię kinetyczną wiatru w energię mechaniczną, a następnie w energię elektryczną. Składa się głównie z łopatek, wału, generatora, wieży oraz systemów sterowania. Turbiny wiatrowe mogą być instalowane zarówno na dużą, jak i małą skalę, co umożliwia lokalną produkcję energii. Ze względu na uwarunkowania geograficzne w Polsce są szczególnie efektywne w regionach nadmorskich i górskich.

 

Energetyka wodna

Woda jest jednym z najbardziej wszechstronnych źródeł energii odnawialnej. Energia wodna jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej za pomocą różnych typów elektrowni wodnych, takich jak elektrownie rzeczne, elektrownie zaporowe, elektrownie pływowe i elektrownie fali.

 

Energetyka geotermalna

Energia geotermalna pochodząca z wnętrza Ziemi ma szerokie spektrum zastosowań. Wykorzystuje się ją do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania bezpośredniego oraz zasilania geotermalnych pomp ciepła, które znajdują zastosowanie do ogrzewania lub chłodzenia budynków.

 

Energetyka pochodząca z biomasy

Biomasa to organiczny materiał pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który może być wykorzystywany jako źródło energii. Do najczęściej wykorzystywanych źródeł biomasy należą resztki roślinne, energetyczne uprawy roślinne oraz odpady organiczne. W porównaniu z paliwami kopalnymi, spalanie biomasy emituje mniej dwutlenku węgla, w związku z powyższym jest procesem uznawanym za bardziej korzystny dla środowiska naturalnego